เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 12 มีนาคม  2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการ ,สมาชิก ,จิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรังและหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านควนเลียบ ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยมี
นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีพร้อมดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้
1. มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ทุน
2. กล่าวเปิดงานโครงการฯ และกล่าวพบปะประชาชน
3. มอบถุงยังชีพแก่เด็กพิการ จำนวน 4 ราย
4. มอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนบ้านควนเลียบ จำนวน 1 ชุด
5. ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุ จำนวน 95 ชุด
6.มอบแว่นสายตาให้ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้จำนวน 173 อัน
7.เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 4 ราย
    7.1. นางพร้อย ภิรมย์ อายุ 92 ปี ที่เลขที่ 27 ม.4 ต.หนองช้างแล่น
    7.2. นางละม้าย ศรีทอง  อายุ 73 ปี ที่เลขที่ 77 ม.12 ต.หนองช้างแล่น
    7.3. นางแอบ นุ้ยเส็ง  อายุ 84 ปี ที่เลขที่ 116  ม.2 ต.หนองช้างแล่น
    7.4. นางเชิ้น สาลีผล อายุ 87 ปี ที่เลขที่ 187) ม.1 ต.หนองช้างแล่น