เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม นายรอซารี การี อายุ 61 ปี  ณ บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ ๖ ตำบลกะรุบี
อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ซึ่งป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง/อัมพาตท่อนล่าง กว่า 10 ปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยมี นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี
นายอำเภอกะพ้อ, นพ.ถนัด อาวารุลหัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ในการนี้ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบมอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน ด้านการดูแลปัจจุบัน โรงพยาบาลกะพ้อได้ให้ความอนุเคราะห์เบาะลมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรุบี ได้ลงเยี่ยมบ้าน และเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ
ทุกเดือน นักกายภาพลงลงเยี่ยม และได้สอนญาติในการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยและญาติ ดูแลเรื่องยาความดัน ผู้ป่วยรับประทานยาโรคความดันโลหิตสูงไม่สม่ำเสมอ
ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดปัตตานีตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วยซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ