เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม นางซารีบ๊ะ ซิแซ  อายุ 46 ปี  ณ บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 1 ตำบลกะรุบี
อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ซึ่งป่วยด้วยโรคโรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตวายเรื้อรัง  ปัจจุบันผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย ขาข้างซ้ายถูกตัด
ใต้ข้อเข่า อาศัยอยู่กับบุตรชายและบุตรสาว บุตรชายต้องล้างไตให้วันละ 4 ครั้ง โดยมี นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอกะพ้อ, นพ.ถนัด อาวารุลหัก ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลกะพ้อ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม  ในการนี้ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบมอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ
โรงพยาบาลกะพ้อได้ให้ความอนุเคราะห์รับเตียง, ไม้เท้า และชุดที่นอน, บุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกะพ้อร่วมกับชมรมมุสลิม ในการจัดทำฝ้าหลังคาและอุปกรณ์
ที่ใช้สำหรับการล้างไต ทั้งนี้ในขอความอนุเคราะห์นายอำเภอกะพ้อ ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี ของบประมาณในการติดตั้งอ่างล้างอุปกรณ์ และติดตั้งฝาผนัง
ห้องให้มีความเป็นสัดส่วนเหมาะสมที่จะใช้ในการล้างไตยิ่งขึ้น และให้คำแนะนำบุตรชาย ซึ่งจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วยการ
ศึกษานอกระบบ เพื่อจะได้หางานทำเลี้ยงดูครอบครัว