เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนางจิระพา มากมณี รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้โลหิตจำนวน 133 ยูนิต พร้อมมอบแอลกอฮอล์และหน้ากาก
อนามัยผ้าให้กับผู้บริจาคโลหิตจำนวน 133 ชิ้น และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย