เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยสมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกันบรรจุหน้ากาก
อนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญญลักษณ์ สภากาชาดไทย  ใส่ซองไปรษณีย์ เพื่อส่งให้ อสม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี