เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมกับที่ทำการ
ปกครองอำเภอเมืองปัตตานี มอบอาหารเย็น ขนม และอินทผาลัม ให้แก่ ผู้สูงอายุ, เด็ก, ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ณ บริเวณ
ศาลหลักเมือง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีประชาชนมาเข้าแถวรอรับอาหารจำนวนกว่า 500 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ได้มีมาตรการให้ประชาชนรับบัตรคิวเข้าแถวเป็นระเบียบ โดยเว้นระยะห่างประมาณคนละ 1 เมตร พร้อมมีมาตรการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้มารับอาหารและให้ทุกคน
ที่มารับอาหารต้องผ่านขั้นตอนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และให้ประชาชนที่มารอรับอาหารทุกคนสวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย