เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ผู้แทนสาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยมเด็กชายซิกดิกอัฟรัง ดะแซ อายุ 6 ปี ซึ่งป่วยด้วยอาการมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ณ บ้านพักที่อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 3 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โดยมี สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ, นายปริพัตน์ ซิมะ ปลัดอำเภอกะพ้อ, ผู้นำท้องถิ่น
ผู้นำท้องที่, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน
2,000 บาท พร้อมถุงธารน้ำใจ, หน้ากากแบบผ้าป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) และตุ๊กตาสำหรับเด็ก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
และให้กำลังใจ และได้ประสานที่ทำการปกครองอำเภอกะพ้อ รวบรวมเงินช่วยเหลือจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีจิตอันเป็นกุศล จำนวน 22,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือ
และดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ชำรุดทรุดโทรม โดยใช้กำลังของกำนันผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก อส. และหน่วยกำลังในพื้นที่ ประสานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ดำเนินการ
เป็นคนไข้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
และได้ประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวเด็กยากจน จำนวน 3,000

บาท