เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563  นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน พร้อมมอบเวชภัณฑ์ และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ในการทำหน้าที่ดูแลสุขภาพ
ประชาชนและรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจัน อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบแอลกอฮอล์เจลขนาด ๓,๗๐๐ ซี.ซี. และหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) หลังจากนั้น
ได้มอบแอลกอฮอล์เจลแก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19)