เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและเหรัญญิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมนางสาว สุภาวิดา อรมูล ซึ่งลูกสาวป่วยเป็นมะเร็ง ณ บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 10 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป