เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางวราภรณ์ แสนกลาง ภริยานายอำเภอท่าลี่ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และอำเภอท่าลี่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ในเขตพื้นที่อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย พร้อมมอบถุงเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 50 ถุง แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว

Tags: เลย