1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 เมษายน 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและจิตอาสา
อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจสู้ภัยโควิด แพ็คถุงยังชีพ เพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 ที่ยังไม่ได้รับกานช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น โดยมอบผ่านทางที่ว่าการอำเภอ ณ สำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร