แผนการดำเนินงานการรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอประจำปี พ.ศ.2563