จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่​ 8 พฤศจิกายน 2562​ เวลา 11.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี บ้านนายวิมล หวานจริง ชึ่งได้อาศัยอยู่กับ
นางสังกา หวานจริง ผู้เป็นยาย ทั้ง 2 ราย ไม่มีที่อยู่เป็นของตนเอง จึงได้มาอาศัยอยู่ในป่าช้า วัดป่าบ้านหนองตอ เขตตำบลเชียงยืน
ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท พร้อม ถุงยังชีพ ผ้าห่ม หมอน มุ้ง จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจ
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เบื้องต้น

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี