ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลส่งสภากาชาดไทย

เลขที่: 
-

ปีงบประมาณ 2562

ไตรมาส 3

ภาค 3 ::  ตราด

ภาค 5 :: ศรีสะเกษ

ภาค 7 :: ยโสธร  นครพนม

ภาค 9 :: พิจิตร

ภาค 10 :: แม่ฮ่องสอน

ภาค 11 :: กระบี่  ภูเก็ต

ภาค 12 :: พัทลุง  ปัตตานี