จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่​ 9 กรกฎาคม​ 2562​ เวลา 09.30​ น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และสมาชิกเหล่า​กาชาด​
จังหวัด​ศรีสะเกษ​ ลงเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ จำนวน 4 ราย  ดังนี้
1.นายชินกร นักเรียนชั้น ปวช.2 ได้รับทุนเฉลิมราชกุมารี
2.เด็กหญิง​อารยา นักเรียน​ชั้น ม.3 ได้รับทุนในพระราชานุเคราะห์​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.นายณรงค์กรณ์ นักเรียน​ชั้น ม.5 ได้รับทุนในพระราชานุเคราะห์​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4.เด็กหญิง​ภาวดี นักเรียน​ชั้น ม.3 ได้รับทุนในพระราชานุเคราะห์​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ได้ร่วมกับสำนักงาน​ศึกษา​ธิการจังหวัด​ศรีสะเกษ​ และอำเภอกันทรลักษ์​ สอบถามประเด็นข้อเท็จจริงในการดำรงชีวิตประจำวัน
ของนักเรียน หาแนวทางช่วยเหลือ​แก้ไขในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อน​ เพื่อประโยชน์​และความ​ปลอดภัย​สูงสุดในการดำเนินชีวิต พร้อมกันนี้ได้มอบ
ชุดธารน้ำใจ และเงินช่วยเหลือ​เพิ่มเติมเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนรายละ 1 ชุด

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ