จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางสุพิศ มีศรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ภริยานายอำเภอ นางลดาวัลย์ โควสุรัตน์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาค. โลหิต ณ หอประชุมอำเภอปรางค์กู่ โดยมีนายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต
ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 365 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 365 ยูนิต

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ