แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เดือนพฤศจิกายน 2562