แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เดือนตุลาคม 2562