แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนพฤษภาคม 2562