การบริจาคอวัยวะ

 

ติดต่อสอบถามการบริจาคหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
http://www.organdonate.in.th/