เลือกหน้า

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี “เปิดตัวตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย” ผ่านระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่ ให้นำไปใช้อย่างถูกต้อง