เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม ใน “โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยมีนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร  เป็นประธานในการเปิดการประชุม นายกฤษฎา บุญราช  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด กล่าวรายงาน ต่อด้วย การแนะนำผู้บริหารสภากาชาดไทย/มอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีผลการณรงค์การจัดหาดวงตาและบันทึกข้อมูลครบ หัวใจสำคัญของการบริหารงานเหล่ากาชาดจังหวัดให้ประสบความสำเร็จ โดยนายกฤษฎา บุญราช  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด แนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัดและประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ โดย สำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย และแนวทางปฏิบัติงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย  ณ ห้องประชุมแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

Tags: ตาก