เลือกหน้า
ระยอง

ระยอง

วันที่  24 มิถุนายน 2565 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางศิริพร นาคนิยม และนางสาวกาญจนา ยินดีสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบทุนการศึกษานักเรียนผู้ยากไร้...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ร่วมกับศจพ.อ.เมืองอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ นางสาว สำเภา แกว่นการ บ้านน้ำตก เลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลสะแกกรัง...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง  จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายทวีป  บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบบ้านให้แก่ นางพัฒนา  เชื้อทอง...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นายอำเภอมโนรมย์ ลงพื้นที่นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย รถจักรยาน ชุดเครื่องนอน หมอน มุ้ง เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม...