เลือกหน้า
นครนายก

นครนายก

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุวจี  ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ออกติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
น่าน

น่าน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ปฏิบัติภารกิจด้านส่งเสริมสุข ในโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง”...
ยโสธร

ยโสธร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางพัทธานันท์  ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ออกเยี่ยมติดตามดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอไทยเจริญ...
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสารและสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสารร่วมกับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะในโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในห้วงเดือนเมษายน – ธันวาคม...
กิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย

กิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อย ร่วมกับ ร.ต.ต.แดน ถาเมือง นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ นางพิมพ์ผกา จันทร์ผง รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย นางสร้อยสุดาพรรณ์ ศรีรินยา รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย นางพวงทอง ศิริรัตน์พิริยะ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย...