เลือกหน้า
เลย

เลย

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงาน พมจ.เลย. นายณฐพล วิถี นายอำเภอเมืองเลย ปลัดอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 27 เมษายน 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ขอขอบคุณผู้บริจาคเงิน และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและป่วยยากไร้ ราย นางสาวสั้น ชูอ่อน และสามี อยู่บ้านเลขที่ 40/1 ม.2 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ดังนี้ 1. นางจีรนันท์ โภชสาลี บริจาคเตียงไม้สัก พร้อมเครื่องนอน...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 27 เมษายน 2565 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมกรรมการพันธกิจที่ 1 ด้านการบรรเทาทุกข์ ออกติดตามสำรวจเครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) ในพื้นที่จังหวัดตรังขอบคุณได้รับแล้ว...
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางเฉลิมศรี บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางรัศมี อืดผา...
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางเฉลิมศรี บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ...