เลือกหน้า
เลย

เลย

วันที่ 5 พฤษภาคม  2565 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ พมจ.เลย ,  อำเภอด่านซ้าย , อำเภอท่าลี่ , อบต.น้ำแคม , อบต.วังยาว , ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปาะปาง...