เลือกหน้า
สตูล 

สตูล 

วันที่ 31 มกราคม 2565 นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางโนนรัศมี มาลินี บ้านเลขที่ 212 หมู่ที่ 2 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน...
สตูล

สตูล

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา และชี้แจงนโยบายเรื่องสำคัญของรัฐบาล ณ...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่  31 มกราคม 2565 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง/กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกันแพ็คถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID – 19...
ยะลา

ยะลา

วันที่  29 มกราคม 2565  นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 28 มกราคม 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางจิรัฐิพร ฉัตรทอง ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง...