เลือกหน้า
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายสมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอเทพสถิต ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทพสถิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 118 คน ได้โลหิตจำนวน 106...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

 วันที่ 6 มกราคม 2565  นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายสมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอเทพสถิต ร่วมกับอำเภอเทพสถิต ออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอเทพสถิต รายนางสาวเอี้ยง พูนขุนทด อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวของ นายอ้าย มูลทรัพย์ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 125/1...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบผ้าห่มนวม ในกิจกรรมโครงการ “กาชาดห่วงใย มอบผ้าห่มคลายหนาว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 900 ผืน โดยมอบให้กับนายอำเภอและผู้แทน...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางโยษิตา สังเกตุการณ์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางศศิธร ชูเตชะ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางสำเนียง อดทน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางพจนีย์ จักฤทธิ์...