เลือกหน้า
พัทลุง

พัทลุง

วันที่  23  ธันวาคม  2564 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายวิญญ์   สิทธิเชนทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพัทลุงและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่...
สุพรรรบุรี

สุพรรรบุรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 48...
เลย

เลย

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางสุภาวดี โชตินพรัตน์ ภริยานายอำเภอวังสะพุง/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเลย มีนายศิริวัฒน์...
เลย

เลย

วันที่ 22 ธันวาคม 2564  นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางเบญจมาศ เจริญศรี ภริยานายอำเภอภูหลวง/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มี นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์...
เลย

เลย

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางสาวิตรี หาญปรีชาสวัสดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564   มีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน...