เลือกหน้า
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัดและรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และคณะ นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัดและรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และคณะ นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้กรรมการกาชาดอำเภอศรีนคร ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอศรีนคร และเจ้าหน้าที่อำเภอศรีนคร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการฉีดวัคซีน (Moderna) โครงการร่วมสภากาชาดไทยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย...
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาด ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานี- การนี้ ดร.ณฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ นางเรวดี วิถี นายกกิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนทุนการศึกษาร่วมจิตน้อมเกล้าฯ ด.ญ.ณัฐภัทร วงษา ณ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า อำเภอบ้านแท่น...