เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอลี้

กิ่งกาชาดอำเภอลี้

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางฐิติรัตน์ จันทร์โอภาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลี้ ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลก้อ เพื่อลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและ ผู้ยากไร้ ที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวนทั้งหมด 3 ราย พร้อมกับได้มอบถูงยังชีพและ...