เลือกหน้า
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กิ่งกาชาดอำเภอศรีเมืองใหม่ ออกหน่วยปฏิบัติหน้าที่รับบริจาคโลหิต ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกรับบริจาคเลือด ณ การไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 40 ราย...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยปฏิบัติหน้าที่รับบริจาคโลหิต ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ หอประชุมสว่างวีระวงศ์...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยปฏิบัติหน้าที่รับบริจาคโลหิต ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ หอประชุมสว่างวีระวงศ์...
เลย

เลย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  , กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , ร่วมกับโรงพยาบาลเลย , อำเภอภูกระดึง  , กำนัน ,...