เลือกหน้า
พะเยา

พะเยา

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา นายกิตติไกร ฝีปากเพราะนายอำเภอภูกามยาว/นายกกิ่งกาชาดอำเภอภูกามยาว และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอภูกามยาว...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 14 – 15 ตุลาคม2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาอวัยวะ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย สถานีกาชาดที่ 4 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 6 ชุมชน...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 29 ตุลาคม 2546 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ โรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมโรงเรียนเนินสง่าวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 52 คน ได้โลหิตจำนวน 31 คน/ยูนิต...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และสมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอเนิน ร่วมกับ อำเภอเนินสง่า ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวเด็กชายอิศรา เดชจร บ้านเลขที่ 180 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า...