เลือกหน้า
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐาณิชา เจริญสุข นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วย ลูกจ้างสภากาชาดไทยกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทยให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ราย...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน โดยมีอาสาสมัครด้านทั่วไปร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 4 ราย ณ...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่าชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้แทนอำเภอสันกำแพง จำนวน 2...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางกันยา ปัญญา นายกกิ่งกาชาดอำเภอฝาง พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอฝางมอบ “ชุดธารน้ำใจก้าวผ่านวิกฤต covid-19” ให้แก่ผู้ที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการที่บ้าน(Home...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่าชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางกันยา ปัญญา นายกกิ่งกาชาดอำเภอฝาง พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอฝาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง...