เลือกหน้า
ตรัง

ตรัง

วันที่ 16 กันยายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้าพันธกิจที่ 6 โครงการในพระราชดำริ พร้อมกรรมการเหล่ากาชาด...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 15 กันยายน 2564นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด นางมินตรา อรทัย กรรมการเหล่ากาชาด นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้าพันธกิจสที่ 6 โครงการในพระราชดำริ...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 13 กันยายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้าพันธกิจที่ 6 โครงการในพระราชดำริ นางสาวนันท์ เถระวงศ์ กรรมการ MOU และจิตอาสาสภากาชาดไทย...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 10 กันยายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอ และผู้นำท้องถิ่น เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 2 ราย ดังนี้1. น.ส.ฉลวย แก้วเกิด อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 115/8 ม.2 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิก เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 77...