เลือกหน้า
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่อำเภอไชยา  เพื่อมอบบ้านที่สร้างใหม่เนื่องจากประสบเหตุไฟไหม้บ้าน...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่อำเภอไชยา  เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงราย นายจำเนียร นาคสงค์ อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมชลประทานอำนาจเจริญ ยอดผู้บริจาคโลหิตจำนวน 22...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 23 กันยายน 2564  นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารม้าที่ 316 มีผู้เข้าร่วมแสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 60 ราย ผ่านการคัดกรอง...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมปรุงอาหาร ครัวเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดทำข้าวกล่อง จำนวน 400 กล่อง ณ...