เลือกหน้า
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 กันยายน 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยแยกกักตัวผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน ณ วัดสถิตย์คีรีรมย์ ตำบลย่านยาวอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายทวีป  บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอปทุมราชวงศา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง นายประชัน  บุตตะ ที่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 4...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

นที่ 7 กันยายน 2564 นายทวีป  บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอปทุมราชวงศา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง นางโจม  แสนโท ที่บ้านเลขที่ 47 หมู่ 4...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 7 กันยายน 2564 นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ โรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ค่ายพระยาเดชานุชิต ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมแสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 50 ราย...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 1 กันยายน  2564 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12  พร้อมด้วยนางสาวสนทรรศน์  ศุภวงศ์จงรักษ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  มอบชุดอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา...