เลือกหน้า
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสิริรัฐ ชุมอุปกร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบข้าวสารบรรจุถุง (2 กก.) นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี จำนวน 30 ถุง (ถุงละ 2 กก.) ทั้งนี้...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านที่ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ ตามโครงการ “กาชาดห่วงใย สร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ประจำปี 2564” พร้อมด้วยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านที่ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ ตามโครงการ “กาชาดห่วงใย สร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ประจำปี 2564” พร้อมด้วยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสิริรัฐ ชุมอุปกร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบข้าวสารบรรจุถุง(2 กก.) นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี นายอำเภอตากฟ้า จำนวน 30 ถุง (ถุงละ 2 กก.)...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใยหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสประจำปี 2564 โดยมี นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ฯ และนายอรรถการณ์ จิตถวิล...