เลือกหน้า
พะเยา

พะเยา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางประภากร อมรวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางประภากร อมรวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบอาหาร และเครื่องดื่ม ตามโครงการ อิ่มใจ สู้โควิด เพื่อจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 .นางประภากร อมรวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบเงินช่วยเหลือสำหรับเด็กยากไร้ และเป็นผู้ป่วยติดเตียง เด็กชายภูชูดิต วงศ์กาวีกร อายุ 9 ปี บ้านเลขที่ 110 หมูที่ 6 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วนและสมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอเชียงม่วน รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จากโรงพยาบาลเชียงม่วน โดยตามที่สภากาชาดไทยและกระทรวงมหาดไทย...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายกกิ่งกาชาดอำเภอภูกามยาว พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอภูกามยาวได้ลงพื้นที่มอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีฐานะยากจนและเป็นผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการมอบจักรยานให้น้องเพื่อการเดินทาง ประจำปี2564 จำนวน 2 ราย...