เลือกหน้า
ตรัง

ตรัง

วันที่ 27 กันยายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอ และผู้นำท้องถิ่น เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย จำนวน 4 ราย ดังนี้1....
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาคณะทำงานประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2564 สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางสุพิชฌาย์ วิชิโต หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบไข่ไก่สดจำนวน 1,050 ฟอง น้ำดื่ม 100 แพค ให้แก่วัดนอก เนื่องจากวัดนอกจัดทำอาหารและข้าวกล่อง...