เลือกหน้า
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางวัชรินทร์ จิตวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย นายธรรมรัตน์ เพชรี สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ลงมอบชุดลงมอบชุดถุงยังชีพ COVID...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ออกรับบริจาคโลหิต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.พิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 41 ราย ได้โลหิต...