เลือกหน้า
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางศิรประภา รัตนธัญญลักษณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางสุวารี กล่ำทวี นางไข่มุก สิทธิกรณ์ นางกรวรรณ ศิรประภาภักดี นางพัฒศรี พัฒนาภรณ์ นางกาญจนา จันทร์แช่มช้อย...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางฤมล ทาสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี นายกฯปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางพิชญ์สินี สัมมานุช เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางสุพิศชา  เพ็ญธัญกิจ นางสาวชนากานต์ นิลกนิษฐ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้มอบฟักทอง จำนวน 116 ลูก และน้ำตาลทราย จำนวน 56 กิโลกรัม (112 ถุง)​ ให้แก่วัดจันทาราม (ท่าซุง) โดยมี พระปลัดสำเภา สุธรรม อวโล  เลขาเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) ร่วมรับของดังกล่าว...