เลือกหน้า
ลำปาง

ลำปาง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์, นางนงคราญ ปัญญาคม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และ นางศรีสมนึก จะวะนะ...
ลำปาง

ลำปาง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางธนวรรณ ตุ้ยกาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ และโรงพยาบาลลำปาง รับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ...
ลำปาง

ลำปาง

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางเกษรา สิริชูทรัพย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วย นายสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเมืองปาน และคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน...
ลำปาง

ลำปาง

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 . นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายชาญ จูดคง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม/นายอำเภอแจ้ห่ม และคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม และโรงพยาบาลลำปาง รับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ...