เลือกหน้า
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ผู้แทนกิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ...