เลือกหน้า
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 4 มกราคม 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือให้กำลังใจผู้ป่วยที่ยากไร้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน 2 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค...
น่าน

น่าน

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางประภา บุญหลวง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางวาสิฏฐี  ทวีสิงห์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  ร่วมกับอำเภอปัวและกิ่งกาชาดเภอปัว ออกเยี่ยมให้กำลังใจ...
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางณัฐิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับอำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรม ” วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ”...
น่าน

น่าน

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาด จ.น่าน ร่วมกับนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา ผู้นำที่ท้องถิ่น  ออกเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
น่าน

น่าน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางวาสิฏฐี ทวีสิงห์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับ โรงพยาบาลน่าน และ ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน โดย พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ผบก.ภ.จว.น่าน ณ...