เลือกหน้า
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่มอบพัดลม จำนวน 205 ตัว พร้อมปลั๊กพ่วงไฟฟ้า จำนวน 100 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร ณ วัฒนา แฟคตอรี่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองฯ...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่มอบโต๊ะหน้าขาว จำนวน 10 ตัว พร้อมรถเข็นของ จำนวน 1 คัน และอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับเด็ก จำนวน 40  กล่อง ให้กับโรงพยาบาลสนาม ณ...
สมุทสาคร

สมุทสาคร

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจให้กับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จำนวน 50 ครัวเรือน พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์นางชุจิพรวิจิตร์แสงศรี มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบแมส แอลกอฮอล์พร้อมน้ำดื่ม 100...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรีนายกเหล่ากาชาดฯ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจัดถุงธารน้ำใจให้แก่รพ.สต.บางหญ้าแพรกเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและต้องกักตัว 5...