เลือกหน้า
บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

วันที่ 18 มกราคม 2564 นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ มณฑลทหารบกที่ 26 มีผู้บริจาคโลหิต 80 ราย บริจาคดวงตาและอวัยวะ...
บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางกัญญา จุนถิระพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นางอรพิน ไกรรณภูมิที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบผ้าห่มจำนวน 20 ผืนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกับนางนัฎญา...
บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางกัญญา จุนถิระพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นางอรพิน ไกรรณภูมิ ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับนางนัฏญา จิตรเกาะ...
บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

วันที่11 มกราคม 2564 นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวนางสาวมาธวี...
บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และพันจ่าโททวี พิมพ์อุบลนายอำเภอบ้านกรวด นางปิยาภรณ์ มีภัคดีนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวดข้าราชการในพื้นที่และคณะ...