เลือกหน้า
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 31 มีนาคม กุมภาพันธ์ 2564 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 320 คน ได้โลหิตจำนวน 245...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอท่าฉาง และสาธารณสุขอำเภอท่าฉาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะในโครงการ...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค แก่โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ โรงเรียนวัดเขาดิน ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท และโรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ออกเยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ โดยมีกำหนดปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ...