เลือกหน้า
น่าน

น่าน

วันที่ 2 เมษายน 2564 นางประภา  บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาขาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา ดังนี้1. นายอำนวย ขัติยะ...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 2 เมษายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ และได้รับโลหิต จำนวน 79 ราย 27,650 ซีซี ดวงตา 3 ราย และอวัยวะ 3 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอหนองปรือ...
นครนายก

นครนายก

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสุวจี  ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก มอบหมาย นายอำนาจ แย้มศิริ ปลัดจังหวัดนครนายก/เลขานุการเหล่ากาขาดจังหวัดนครนายก พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้แทนในแต่ละอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภาตภัย จำนวน 147...
ตราด

ตราด

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ เอี่ยมสุนทร รองนายกเหล่ากาชาด และนางศุภากร โกศลเศรษฐ์ กรรมการเหล่ากาชาด ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายสอื้น เจริญลาภ ณ บ้านเลขที่ 13 ม.6...