เลือกหน้า
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะ ร่วมกับ อำเภอชุมตาบง สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอชุมตาบง อสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในโครงการ...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมกับอำเภอชุมตาบง สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอชุมตาบง อสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในโครงการ...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมกับ อำเภอชุมตาบง สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอชุมตาบง อสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในโครงการ...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมกับ อำเภอชุมตาบง สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอชุมตาบง อสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในโครงการ...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมกับอำเภอชุมตาบง สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอชุมตาบง อสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในโครงการ...